релігійний

1) (який стосується релігії, ґрунтується на релігії), духовний, конфесійний
2) (який вірить у Бога), богомі[о]льний, вірний; набожний, побожний, святобливий, благочестивий (який вірить у Бога і старанно виконує всі релігійні обряди); богобоязливий, богобоязкий, богобоязний (який боїться порушувати заповіді Святого Письма); христолюбний, христолюбивий (відданий християнській релігії)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • релігійний — а, е. 1) Стос. до релігії. || Який ґрунтується на релігії, пройнятий нею. 2) Який вірить у Бога; віруючий, богомільний …   Український тлумачний словник

  • релігійний — [реил іг’і/йнией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • релігійний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • релігійний культ — див. культ релігійний …   Філософський енциклопедичний словник

  • релігійний символізм — див. символізм релігійний …   Філософський енциклопедичний словник

  • культ релігійний — (від лат. cultus поклоніння) вид релігійної діяльності, сукупність певних дій, обрядів, предметів і символів, що виникли на підставі віри людей в існування надприродних сил і можливість впливу на останніх. К. р. спрямований на задоволення… …   Філософський енциклопедичний словник

  • символізм релігійний — об єктивування релігійних уявлень в образних структурах, які містять у собі вказівку на зміст цих уявлень у вигляді нерозгорнутих знаків, символів. Такими знаками є предмети культу, ритуальні дії, релігійна лексика (Бог, дух, благодать тощо),… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Ільїн, Іван Олександрович — (1883, Москва 1954) рос. релігійний філософ і правознавець. Навчався у Новгородцева, Риккерта, Зиммеля, Нельсона, Гуссерля. За дисертацію Філософія Гегеля як вчення про конкретність Бога і людини (1918) отримав одночасно ступені магістра і… …   Філософський енциклопедичний словник

  • фундаменталізм — у найзагальнішому значенні це переконання, що існує деяка тверда основа, на якій має ґрунтуватися розуміння реальності, істини, добра, Бога. Відповідно можна говорити про різновиди Ф. метафізичний, епістемологічний (пізнавальний), етичний,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Шаян, Володимир — (1908, Львів 1974) укр. релігійний філософ, санскритолог, поет, публіцист. Закінчив гімнізію у Львові (1927), Львівський ун т, де вивчав філософію, санскрит, європейські мови та літератури. Захоплювався Ге гелем і Гуссерлем, ідеями шанувальника… …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.